Maler og Billedkunstner

DOSSEN BJØRNEVIK

Om meg

Jeg er maler, født og bor i Norge, men har de siste årene vært i Storbritannia, hvor jeg har tatt min kunstutdannelse. Jeg avsluttet min MA Fine Art i London jan 2020.

Mine interesser er farge og geometri. Sterke klare farger er min verden, men arkitektur og skulptur interesser meg også. Jeg maler ofte følelser og sammenligner mine malerier med å komponere musikk. Jeg har over en tid nå vært opptatt med å male landskap, ikke det jeg ser, men det jeg så og følte, mitt indre landskap. Jeg maler fordi jeg ikke kan leve uten, det er den eneste måten jeg kan trøste meg selv på og den eneste måten jeg kan se, forstå å vokse på. Det er mitt språk.

Artist Statement

I am an abstract painter. I was born and live in Norway but have the last years stayed in UK where I have taken my education in art and finished my MA in fine Art in London January 2020.

My interests are colour and geometry, but also architecture and sculpture interest me. I often paint feelings and compare my paintings to composing music. For a while I have been engaged with landscape, not the one I see, but the one I saw and felt, my inner landscape. I paint because I cannot live without it, it is the only way for me to comfort myself and the only way I can understand and grow. It is my language.

KONTAKT MEG / CONTACT

Landscape Nr 4 , 2007
Dossen Bjørnevik

Copyright © 2023 Dossen Bjørnevik.
This website, its content, text, and all graphic/drawing/artwork images are all the work of Dossen Bjørnevik and may not be reproduced or copied in any form.
Alt innhold på denne siden tilhører Dossen Bjørnevik og skal ikke kopieres eller reproduseres på noen måte.